"Линукс за българи" е екип от професионалисти, който от края на 1999г. популяризира идеята на Линукс. Целта ни е да предложим реална алтернатива на комерсиалния софтуер, да създадем екосистема, чрез която средствата изразходвани за IT в България да остават и да се влагат в развитието на българската IT индустрия

За времето, за което съществуваме успяхме да се утвърдим като най-голямата общност от българи, професионалисти, любители, учащи се, които се интересуват и прилагат Линукс и системи, базирани на софтуер с отворен код в България и чужбина. Освен да поддържаме нивото на информираност сред българските специалисти, ние активно търсим пътища за внедряване на решения базирани на Линукс и софтуер с отворен код в бизнеса и държавните институции. Пътят към отворени системи и стандарти е очевидно по-добрият в дългосроченн план.